Strona główna
Nasz Oddział
Oferta
Nasza biblioteka
Kontakt
Materiały Edukacyjne - Elektryka
Do pobrania

40 lat - rubinowy jubileusz Ciechanowskiego Oddziału
Stowarzyszenia Elektryków PolskichW 2018 roku przypada czterdziesta rocznica powołania przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich uchwałą nr 4/78 z dnia 21 grudnia 1978 roku, Oddziału w Ciechanowie z obszarem działania na terenie ówczesnego województwa ciechanowskiego.


Ten piękny jubileusz samodzielnej działalności zorganizowany był w Niestumiu koło Ciechanowa.


Na wstępie Krzysztof Niemierzycki Prezes Ciechanowskiego Oddziału SEP serdecznie przywitał zaproszonych Gości, Zarząd i Członków Oddziału. Spotkanie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy kolegów z Ciechanowskiego Oddziału, którzy odeszli w ostatnich latach. W swoim wystąpieniu Prezes poinformował zebranych między innym o dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, a także przedstawił rolę, jaką SEP spełnia w tym regionie. Mówił, iż to dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu członków Stowarzyszenia w społeczną pracę udało się osiągnąć tak wiele. Podkreślił, że ma to znaczący wpływ na rozwój i ciągłe podnoszenie standardu działalności Ciechanowskiego Oddziału.Na zdjęciu rozpoczęcie obchodów jubileuszu 40-lecia.

Krzysztof Niemierzycki – Prezes Ciechanowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków PolskichNastępnie informację o historii Oddziału oraz jego planach rozszerzył i omówił Wiceprezes Zarządu Kolega Wiesław Mostowy. Szczególny uwagę zwrócił na rozwijanie działalności merytorycznej jako główny cel działalności dbając równocześnie o umocnienie jedności Stowarzyszenia i wysoko cenionej koleżeńskości w jego szeregach. Podkreślił rolę przewodnich haseł towarzyszących Oddziału Ciechanów „SEP bliżej młodzieży, młodzież bliżej SEP-u” i jego sukcesywną realizację poprzez zwiększenie ilości młodych członków Oddziału w ostatnich latach, a także systematyczny wzrost aktywności społecznej i zawodowej tego środowiska. Zaznaczył, że powyższe cele statutowe Oddział realizacje poprzez organizację wyjazdów szkoleniowo – technicznych i koleżeńsko – integracyjnych, co w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu aktywności członków Oddziału. Przedstawił ponadto przekrojowo ilość członków Oddziału na przestrzeni ostatnich kilku lat podkreślając szczególne zasługi dla silnej i zintegrowanej grupy, która była przede wszystkim inicjatorem wzrostu aktywności Oddziału. Wiceprezes omówił działalność szkoleniową Oddziału i zdał relację z działalności Komisji Egzaminacyjnej nr 164 działającej przy Oddziale, która sukcesywnie egzaminuje i wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci oraz przedstawił jej wyniki za ostatnią dekadę.Na zdjęciu (od lewej: Wiesław Mostowy, Roman Olszewski, Krzysztof Niemierzycki)Wielkim wyróżnieniem i miłą niespodzianką było przyznanie przez Zarząd Główny SEP Ciechanowskiemu Oddziałowi medalu imienia pierwszego prezesa SEP w Polsce w latach 1919-1928 prof. Mieczysława Pożaryskiego. To wymowne wyróżnienie w postaci statuetki z zatopionym w szkle medalem wykonanym ze szlachetnego kruszcu przyznane zostało za całokształt działalności Oddziału w ostatnich latach. Statuetkę z medalem wręczył Wiceprezes Zarządu Głównego kolega dr inż. Mieczysław Żurawski.
Na zdjęciu wręczenie medalu im. profesora Mieczysława Pożaryskiego dla Oddziału Ciechanowskiego SEP.

(od lewej: dr inż. Mieczysław Żurawski, Roman Olszewski, Bolesław Jatelnicki, Krzysztof Niemierzycki)


Głos zabrał również Wiceprezes Zarządu Płockiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Kolega Bogusław Grzelak odczytując list gratulacyjny oraz przekazując pamiątkowy grawer.


Gratulacje wraz z grawerem pamiątkowym złożył
Wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Ciechanowie Kolega Jerzy Żelech.


Głos uznania za działalność statutowa Oddziału wraz z pamiątką z okazji jubileuszu przekazała
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechanowie dr Małgorzata Niestępska.


Jubileusz był doskonałą okazją do uhonorowania aktywnych działaczy Oddziału Honorowymi Odznaczeniami i Medalami Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Odznaczenia otrzymali:Szafirową Odznakę Honorową SEP:

Roman Olszewski


Złotą Odznakę Honorową SEP:

1. Jacek Kurowski

2. Wiesław Mostowy

3. Krzysztof Niemierzycki

4. Marcin Pątkowski

5. Stanisław Stefanina.


Srebrną Odznakę Honorową SEP:

1. Andrzej Liberek

2. Wiesław Mikas

3. Waldemar Sikorski.


Medal im. profesora Mieczysława Pożarskiego – Andrzej Skarżyński.


Medal im. profesora Alfonsa Hoffmana – Henryk Zduńczyk.


Jubileusz 40-lecia Oddziału Ciechanowskiego zbiegł się z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na jubileuszu zaakcentowano ten fakt poprzez wygłoszenie przez historyka Pana Jacka Hryniewicza prelekcji w temacie: „Ziemia ciechanowska w okresie niepodległości”. Prelekcja była wypełniona wieloma zdjęciami miasta i terenów ziemi ciechanowskiej z mało znanymi słuchaczom faktami z tych czasów.


Uroczystość jubileuszu zakończył koncert chóru „Pueri et Puellae Cantores Plocenses” z Płocka pod kierownictwem współzałożycielki i dyrygentki chóru katedralnego pani dyrektor Anny Bramskiej. Pięćdziesięcio osobowy chór wykonał pieśni patriotyczne z piękną narracją słowną członków chóru. Owacjami na stojąco chór zakończył koncert „Hymnem Państwowym” przy wzruszającym udziale wszystkich uczestników Jubileuszu.
Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Kolega Prezes Krzysztof Niemierzycki, dziękując wszystkim zaproszonym gościom, Zarządowi Głównemu, Zarządowi Oddziału, koleżankom i kolegom za przybycie i udział we wspólnych obchodach jubileuszu następującymi słowami: ”..swoją obecnością uświetniliście ten nasz piękny jubileusz 40-lecia istnienia Ciechanowskiego Oddziału SEP oraz daliście wyraz poparcia dla działalności naszego Stowarzyszenia”. Prezes kończąc życzył wszystkim wszystkiego najlepszego, a członkom Oddziału sukcesów w dalszej działalności statutowej.Nie mogło zabraknąć chwili na pamiątkowe wspólne zdjęciePamiątkowe zdjęcie uczestników jubileuszu 40-lecia Ciechanowskiego Oddziału SEP.Po części oficjalnej odbyło się koleżeńskie spotkanie w miłej atmosferze, podczas którego niespodzianką był przygotowany na tą okoliczność tort z okazji jubileuszu 40-lecia.


Spotkanie koleżeńskie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych.Zebraniu przewodniczył i narrację słowną prowadził Wiceprezes Oddziału Ciechanowskiego SEP Kolega Roman Olszewski.
Wydarzenia bieżące
  www.4studio.net