Strona główna
Nasz Oddział
Oferta
Nasza biblioteka
Kontakt
Materiały Edukacyjne - Elektryka
Do pobrania
Zarząd SEP Oddziału Ciechanów, działając zgodnie z obowiązującym statutem Stowarzyszenia zwołuje XII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału i serdecznie zaprasza do uczestnictwa wszystkich Członków Oddziału.
Zebranie odbędzie sie w dniu 16 lutego 2018 roku (piątek) o godz. 16ºº w sali Zajazdu „TUR” w Niestumiu koło Ciechanowa.

Uprzejmnie prosimy o niezawodne przybycie i uczestnictwo w obradach.
Podczas zgromadzenia zostanie podsumowany czteroletni okres działalności w kadencji 2014-2018, zostaną wybrane władze na kadencję 2018-2022 oraz zostaną podjęte uchwały i wnioski, będące podstawą działania nowych władz Stowarzyszenia. W czasie trwania przygotowania do obrad przewiduje się podanie obiadu.
Porządek obrad:

 • Otwarcie obrad.
 • Wybór przewodniczącego i przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej, Komisji Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Wystąpienie gości honorowych.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Oddziału w okresie kadencji 2010-2014.
 • Dyskusja nad sprawozdaniem.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 • Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 • Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – Mandatowej z prawomocności wyborów.
  I termin wyborów o godz. 16.30.
  (w przypadku braku kworum przewiduje się drugi termin wyborów)
  II termin wyborów o godz. 16.45.

 • Prezentacja kandydatów na Prezesa Oddziału – wystąpienie kandydatów.
 • Wybór Prezesa Oddziału.
 • Sprawozdanie Komisji Wyborczej – ogłoszenie wyników wyborów.
 • Wybór członków Zarządu.
 • Sprawozdanie Komisji Wyborczej – ogłoszenie wyników wyborów.
 • Wybór członków komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 • Sprawozdanie Komisji Wyborczej – ogłoszenie wyników wyborów.
 • Wybór delegatów na XXXVI WZD SEP i wybór przedstawicieli do Rady NOT.
 • Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów.
 • Sprawy różne i wolne wnioski.
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i zakończenie obrad.

  W imieniu Zarządu Oddziału Ciechanów składam podziękowanie za przyjęcie zaproszenia.

  Z koleżeńskim pozdrowieniem

  Prezes O/C SEP Roman Olszewski • Aktualności bieżące
    www.4studio.net