Strona główna
Nasz Oddział
Oferta
Nasza biblioteka
Kontakt
Materiały Edukacyjne - Elektryka
Do pobrania

UWAGA!!!


ZMIANA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 2019 – 2022
Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego nr 25/2018 z dnia 28.11.2018r. składka członkowska Stowarzyszenia Elektryków Polskich w latach 2019-2022 wynosić będzie:

• składka normalna – 13,00 zł/miesiąc
• składka ulgowa – 6,50 zł/miesiąc

Składkę ulgową opłacają członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich:
1. emeryci i renciści
2. studenci i uczniowie
3. przebywający na urlopach wychowawczych
4. dla których SEP jest drugim stowarzyszeniem naukowo-technicznym
5. znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w odniesieniu do których zarząd macierzystego oddziału SEP podjął decyzję w sprawie zastosowania składki ulgowej
6. przebywający na świadczeniu przedemerytalnym

Składki należy opłacać na konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A. 68 1500 1386 1213 8003 5919 0000 z dopiskiem; nazwisko i imię, składka za rok 2019.


Z koleżeńskim pozdrowieniem
Zarząd Oddziału SEP Ciechanów


Aktualności bieżące
  www.4studio.net