Strona główna
Nasz Oddział
Oferta
Nasza biblioteka
Kontakt
Materiały Edukacyjne - Elektryka
Do pobrania

Informujemy, iż w dniu 17 listopada 2006 roku organizowane jest szkolenie o następującym temacie: Gospodarka mocą bierną w przedsiębiorstwie oraz projektowanie pod względem doboru baterii kondensatorowych.

Szkolenie odbędzie się w sali nr 108 na terenie Zakładu Energetycznego Płock - Dystrybucja Wschód Sp. z o. o., o godz. 13.00.

Na szkolenie zapraszamy wszystkich Kolegów należących do naszego Stowarzyszenia, którzy zarejestrowani są w Mazowieckiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Szkolenie zostanie poprowadzone przez dr inż. Tadeusza Sutkowskiego (wykładowca Politechniki Warszawskiej).

Poniżej przedstawiamy tematykę jaka zostanie poruszona podczas szkolenia:

1. Definicja mocy biernej. Moc bierna Q a moc deformacji D przy przebiegach odkształconych.

2. Odbiorniki pobierające moc bierną. Struktura poboru mocy biernej u odbiorców przemysłowych.

3. Skutki negatywne poboru mocy biernej z sieci elektroenergetycznej:

3.1. Skutki techniczne:
 • zwiększone obciążenie elementów sieciowych: transformatorów, kabli, itp.,
 • zmniejszenie mocy dysponowanej w instalacji odbiorczej,
 • zwiększone spadki napięcia w torach przesyłowych (linie kablowe, wlz-ty, obwody odbiorcze instalacji),
 • zwiększone straty cieplne, a tym, samym pogorszenie warunków pracy urządzeń,
 • pogorszenie jakości zasilania odbiorników.

  3.2. Skutki ekonomiczne:
 • dodatkowe opłaty za ponad dyrektywny pobór energii biernej,
 • dodatkowe opłaty za straty energii czynnej spowodowane przepływem energii biernej,
 • mniejszy stopień wykorzystania urządzeń lub skrócenie ich żywotności, a tym samym konieczność wcześniejszej ich wymiany.

  4. Metody kompensacji mocy biernej. Wady i zalety poszczególnych metod:
 • metoda indywidualna,
 • metoda grupowa,
 • metoda centralna.

  5. Problemy kompensacji mocy biernej w sieciach z przebiegami odkształconymi napięcia i prądu (zawierające wyższe harmoniczne).

  6. Sposoby (urządzenia) kompensacji mocy biernej i eliminacji wyższych harmonicznych. Zasady stosowania, wady i zalety poszczególnych sposobów kompensacji:
 • Klasyczne baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej,
 • Baterie kondensatorów z dławikami (tzw. dławikowe
 • Program Power Factor Correction (PFC)
 • Filtry bierne do eliminacji wyższych harmonicznych i kompensacji mocy biernej – rodzaje, skuteczność i zasady stosowania,
 • Filtry aktywne – skuteczność i zasady stosowania,
 • Filtry hybrydowe.

  7. Podsumowanie, wolne wnioski i odpowiedzi na pytania.

  Bliższych informacji udziela Marcin Pątkowski (tel. 683-86-71).


 • Aktualności bieżące
    www.4studio.net