Strona główna
Nasz Oddział
Oferta
Nasza biblioteka
Kontakt
Materiały Edukacyjne - Elektryka
Do pobrania
*****SZKOLENIE NA GRUPĘ "E" DO 1 kV*****

Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Odział Ciechanów ma przyjemność przedstawić ofertę dotyczącą przeprowadzenia szkolenia przygotowawczego do egzaminu na Grupę 1 (E): uprawniającą do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.
Przedstawiając naszą ofertę szkolenia, gwarantujemy przeprowadzenie zajęć przez Wykładowców posiadających niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z bardzo obszernej dziedziny jaką jest Energetyka. Czas trwania szkolenia wynosi 16 godzin, natomiast jego koszt w przeliczeniu na jedną osobę w nim uczestniczącą wynosi 250 zł. Tematyka szkolenia składa się z:

 • Podstaw elektrotechniki (tematy wybrane) – 4h,
 • Sieci zasilających – 2h,
 • Instalacji odbiorczych – 4h,
 • Ochrony przeciwporażeniowej – 3h,
 • Bezpieczeństwa i Higieny Pracy –3h.
  Najbliższe szkolenie rozpocznie się 24 lipca 2007 roku na terenie ZEP – Dystrybucja Wschód Sp. z o. o. przy ul. Mławskiej 3 w Ciechanowie o godz. 16.00. Szkolenie będzie odbywać się w następujących okresach czasu: 24 lipca (4 h), 25 lipca (4 h), 26 lipca (4 h) oraz 27 lipca (4 h). Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie chęci wzięcia w nim udziału poprzez dokonanie opłaty za udział w szkoleniu (numer konta bankowego znajduje się na naszej stronie internetowej: www.sep.ciechanow.pl) oraz przesłanie na nasz adres e-mail (sep@sep.ciechanow.pl) lub fax (023 683 86 01) dowodu wpłaty, w terminie do dnia 16 lipca 2007 roku.
  Szkolenia kończą się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Komisję Egzaminacyjną działającą przy SEP-Oddział Ciechanów. Egzamin dla uczestników szkolenia zostanie zorganizowany w dniu 6 sierpnia 2007 roku również na terenie ZEP – Dystrybucja Wschód Sp. z o. o. przy ul. Mławskiej 3 w Ciechanowie. Koszt egzaminu wynosi 93,60 zł. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Marcinem Pątkowskim pod nr tel. 601-062-879 lub poprzez e-mail: sep@sep.ciechanow.pl.
  Dziękujemy i zapraszamy do udziału w szkoleniu.


 • Aktualności bieżące
    www.4studio.net