Strona główna
Nasz Oddział
Oferta
Nasza biblioteka
Kontakt
Materiały Edukacyjne - Elektryka
Do pobrania
Zarząd SEP Oddziału Ciechanów, działając zgodnie z obowiązującym statutem Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału i serdecznie zaprasza wszystkich Członków Oddziału.
Zebranie odbędzie sie w dniu 5 marca 2010 roku (piątek) o godz. 15ºº (pierwszy termin) i o godz. 15³º (drugi termin) w sali Zajazdu „TUR” w Niestumiu koło Ciechanowa.

Uprzejmnie prosimy o niezawodne przybycie i uczestnictwo w obradach.

Porządek obrad:

 • Otwarcie obrad.
 • Wybór przewodniczącego i przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej, Komisji Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Wręczenie medali 90-lecia SEP dla zasłużonych Członków Oddziału i wystąpienie gości honorowych.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Oddziału w okresie kadencji 2006-2010.
 • Dyskusja nad sprawozdaniem.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 • Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 • Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – Mandatowej z prawomocności wyborów.
 • Prezentacja kandydatów na Prezesa Oddziału – wystąpienie kandydatów.
 • Wybór Prezesa Oddziału.
 • Sprawozdanie Komisji Wyborczej – ogłoszenie wyników wyborów.
 • Wybór członków Zarządu.
 • Sprawozdanie Komisji Wyborczej – ogłoszenie wyników wyborów.
 • Wybór członków komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 • Sprawozdanie Komisji Wyborczej – ogłoszenie wyników wyborów.
 • Wybór delegatów na XXXIV WZD SEP i wybór przedstawicieli do Rady NOT.
 • Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów.
 • Sprawy różne i wolne wnioski.
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i zakończenie obrad.

  W imieniu Zarządu Oddziału Ciechanów składam podziękowanie za przyjęcie zaproszenia.

  Z koleżeńskim pozdrowieniem

  Prezes O/C SEP Roman Olszewski • Aktualności bieżące
    www.4studio.net