Strona główna
Nasz Oddział
Oferta
Nasza biblioteka
Kontakt
Materiały Edukacyjne - Elektryka
Do pobrania
Usługi Rzeczoznawcze

Forma świadczonych usług:

- ekspertyzy i opinie dla firm, sądów, organów ścigania, urzędów, straży pozarnej, organizacji ubezpieczeniowych, itp.
- doradztwo i konsultacje, prace naukowo - badawcze, planistyczne i studialne,
- projekty techniczne, technologiczne, normalizacyjne, organizacyjne i informatyczne,
- projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii,
- nadzory inwestorskie i autorskie,
- pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
- pomiary i badania,
- badania techniczne i eksploatacyjne instalacji, systemów, urządzeń i wyrobów,
- plany i bilanse zaopatrzenia w media (prąd, ciepło, gaz) na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowywanie dokumentacji technicznych i eksploatacyjnych, również w formie elektronicznej,
- modelowanie komputerowe, animacja komputerowa i prezentacje muldimedialne, e-learning (projektowanie i ekspertyzy),
- uruchamianie instalacji, systemów, urządzeń i maszyn,
- sporządzanie dokumentacji powykonawczych,
- kosztorysowanie i weryfikowanie kosztorysów,
- reprezentowanie zagranicznych podmiotów gospodarczych na rynku polskim,
- wystawy, reklama, tłumaczenia techniczne,
- diagnostyka jakości połączeń sieci za pomocą termowizji,
- szkolenia i doskonalenie zawodowe,
- wyceny i serwis sprzętu komputerowego, AGD i RTV.

Masz roblem?

Skontaktuj się z nami, my go rozwiążemy
profesjonalnie, szybko i skutecznie.
  www.4studio.net